Contact: +82-31-451-5103 / sales@pstek.co.kr

예비 부품

전체 154
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
14
PSPL19 – MATCHING TRANSFORMER(MTR)
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 677
PSTEK 2019.07.12 0 677
13
PSPL18 – DSP CONTROLLER
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 631
PSTEK 2019.07.12 0 631
12
PSPL17 – IGBT POWER MODULE
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 627
PSTEK 2019.07.12 0 627
11
PSPL16 – SERIES TRANSFORMER(STR)
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 700
PSTEK 2019.07.12 0 700
10
PSPL12 – WORK COIL DOOR ASSY
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 1962
PSTEK 2019.07.12 0 1962
9
PSPL10 – PCR CONTROL BOARD
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 816
PSTEK 2019.07.12 0 816
8
PSPL9 – EXPANSION BOARD
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 582
PSTEK 2019.07.12 0 582
7
PSPL8 – IH DIGITAL CONTROL BOARD
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 637
PSTEK 2019.07.12 0 637
6
PSPL7 – MODULE CONTROL BOARD
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 659
PSTEK 2019.07.12 0 659
5
PSPL6 – CROWBAR GATE DRIVER
PSTEK | 2019.07.12 | 추천 0 | 조회 654
PSTEK 2019.07.12 0 654

© Copyright 2019 PSTEK Co., Ltd All rights reserved.